ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 204 ΤΟΥ Ν.4555/2018 ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι ήδη αποδυναμωμένες Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων από προσωπικό, η ελλιπής, έως ανύπαρκτη κατάρτιση και εκπαίδευσή τους και η πιστή εφαρμογή των μνημονιακών απαιτήσεων, θα οδηγήσει τους εργαζόμενους σε αδιέξοδο ή στα πρόθυρα… της τρέλας. Τις δε υπηρεσίες σε οριστική διάλυση και εν τέλει στη παύση λειτουργίας τους, ανοίγοντας έτσι διάπλατα τις πόρτες στην ιδιωτικοποίηση μέρους ή του συνόλου της Οικονομικής Διαχείρισης των Ο.Τ.Α., όπως άλλωστε έχει εκφραστεί κατά καιρούς από στελέχη των Τεχνικών Επιτελείων των δανειστών που ελέγχουν την «πρόοδο» εφαρμογής των Μνημονιακών Νόμων. Κάτι τέτοιο είμαστε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.12

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: