Προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμός του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι ξεκίνησε η διαδικασία για τις εξετάσεις και εμβολιασμό του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας που προβλέπει ο νόμος.

Ενσωματωμένη εικόνα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Κέρκυρα 19 / 10 / 2015 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                         Αρ. πρωτ. οικ.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας          ΠΡΟΣ: 1. κ.Νικόλαο Βλάχο, Γεωλόγο ΠΕ

Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α        2. κα Μαρία Γογγάκη, Επόπτρια

Κέρκυρα 49100                                  3. κ. Αναστάσιο Μεταλληνό, Επόπτη

Πληροφορίες : Α. Παπαϊωάννου                          4. κ. Μιχάλη Σιμάτη , Επόπτη

Τηλ: 2661362759                                            5. κα Λαμπρινή Κουλούρη, επιστάτρια

Fax : 2661025555                                            6. κα Κων/να Τσιάκου , επιστάτρια

email : kath.sxediasmos@corfu.gov.gr                   7. κ. Σπύρο Μιχαλά, Οδηγό

                                                 8. Χρήστο Κορμαρή, Πρ/νο

                                                   συνεργείου συντήρησης οχημάτων

ΘΕΜΑ: Προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμός του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ιατρό εργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση μας για τις εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και τον εμβολιασμό στον οποίο θα πρέπει να προβεί το προσωπικό μας.

Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση της προάσπισης της υγείας σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία που ορίζει τα μέτρα προληπτικής ιατρικής (ΥΑ 53361/2006: Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής), όσον αφορά στην προληπτική ιατρική ισχύει για το προσωπικό που εργάζεται στην υπηρεσία μας :

¨ Το προσωπικό που απασχολείται στους παραπάνω χώρους και εργασίες πρέπει να υποβάλλε-ται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επίβλεψη της υγείας του, μεταξύ των άλλων στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:

I. Μία φορά το χρόνο

α. Γενική αίματος.

β. Ομάδα αίματος (άπαξ.)

γ. Γενική ούρων.

δ. Δερματολογική εξέταση.

ε. Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

στ. Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άνδρες άνω των 50 ετών.

ζ. Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες.

η. Πλήρη Ηπατικό έλεγχο.

ΙΙ. Ανά διετία

Ακτινογραφία θώρακος (σύμφωνα με τις αρχές της ακτινοπροστασίας).

ΙΙΙ. Σε ειδικές εξετάσεις Κατά την κρίση του γιατρού εργασίας.

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και σε μια ημέρα με φροντίδα και δαπάνη της υπηρεσίας. ¨

Επίσης , όσον αφορά στα εμβόλια η ίδια υπουργική απόφαση ορίζει:

¨ Πέραν των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β (τριπλή δόση), κάθε έτος σε αντιγριπικό εμβολιασμό και κατά τακτά διαστήματα υποβάλλονται σε αντιτετανικό εμβολιασμό.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσκομίζονται στην υπηρεσία, τηρουμένων πάντοτε του ιατρικού απορρήτου και της προστασίας των ατομικών δεδομένων των εργαζομένων. ¨

Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, τα προληπτικά εμβόλια έχουν την ακόλουθη διάρκεια:

Α) της ηπατίτιδας Β : αν ο έλεγχος αντισωμάτων απέναντι στον ιό , που θα γίνει μετά τον εμβολιασμό σας είναι >10mu/ml, θεωρείται ότι αποκτήθηκε ισόβια ανοσία

Β) το αντιτετανικό – αντιδιφθεριτικό εμβόλιο θα πρέπει να γίνεται κάθε δέκα χρόνια.

Επίσης, από το Κέντρο ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ενημερωθήκαμε ότι καλό θα είναι να γίνεται και το εμβόλιο για την ηπατίτιδα Α, το οποίο έχει διάρκεια στους ενήλικες 25 χρόνια.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως όλο το προσωπικό ενημερωθεί ενυπόγραφα για το παρόν έγγραφο , και να συμπληρώσει μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου τον συνημμένο Πίνακα , ώστε να κινήσουμε τις διαδικασίες και να προγραμματιστεί η παροχή των εξετάσεων και εμβολίων.

Οι συμπληρωμένοι Πίνακες θα προσκομιστούν στην γραμματεία της Υπηρεσίας με ευθύνη των εποπτών – επιστατών – υπευθύνων στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες , και του Πρ/νου του Τμ. Συντήρησης οχημάτων.

Δ/ντρια Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Αναστασία Ραρή

Ε.Δ. Αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ

1. Αρχείο

2. Α. Παπαϊωάννου

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: